Welkom bij Buro Woudpartners

Waarom is het ene bedrijf succesvol en het andere niet?
Veel bedrijven proberen, vaak tevergeefs, door training en scholing hun medewerkers te stimuleren. Andere zoeken het in rigoureuze strategische plannen die hen nauwelijks in de richting brengen van de beoogde resultaten. We hebben ons gespecialiseerd in het beslechten van de kloof tussen intentie en resultaat en onderzocht wat de ingrediënten zijn van succesvolle ondernemingen.

Onze visie is dat eigen, nieuwe, oplossingen het meest waardevol zijn, en dat wij slechts helpen om deze (weer) te verzinnen EN uit te voeren. Wij geloven erin dat (mensen in) bedrijven een groot ontwikkelpotentieel hebben. Wat hiervoor nodig is , is aanluiten bij alles wat er al leeft, en benutten wat er aan ervaring en kennis is. Juist door aan te sluiten, kan de grootste kracht naar voren worden ontwikkeld. We helpen betrokkenheid en resultaat hand in hand te laten gaan voor blijvend succesvolle ondernemingen.

Coaching en teamontwikkeling gericht op leiderschap, focus en verbinding zijn de kern van ons aanbod, ondersteunend hieraan zijn de Best Year Yet programma’s.

We bedanken onze klanten voor het mogen leren van hen en daar weer op voort te bouwen.

Kom naar de rand, zei hij.
Nee, dat durven we niet.
Kom naar de rand, zei hij.
Ze kwamen, hij gaf een duw… en ze vlogen.

Guillaume Appollinaire (1880-1918)